Als u het niet eens bent met Wonen Zuid

Informatie over de Klachtencommissie Wonen Zuid

Als huurder of woningzoekende kunt u met veel vragen en problemen terecht bij de medewerkers van Wonen Zuid. Samen met u gaan de medewerkers van Wonen Zuid op zoek naar een passende oplossing voor de klacht of een antwoord op uw vraag. Toch is het ondanks goede bedoelingen best mogelijk dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek, vraag of klacht. Dat lossen we het liefst zo snel mogelijk op. Zodat u als huurder niet met een ontevreden gevoel blijft zitten of zich niet serieus genomen voelt.

Komt u er samen met Wonen Zuid toch niet uit, of bent u ontevreden over de gekozen oplossing, dan kunt u als huurder of woningzoekende een beroep doen op de Klachtencommissie Wonen Zuid. Een onafhankelijke commissie voor alle huurders en woningzoekenden van woningcorporatie Wonen Zuid.


Jaarverslag
De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag.