Contact


Klachtencommissie Wonen Zuid

Postbus 532
6040 AM Roermond

T (088) 66 53 653


Uw klacht kan alleen behandeld worden als u gebruik maakt van het klachtenformulier. Klachten kunnen niet telefonisch of via de mail ingediend worden.