Brochure Klachtencomissie

Download hier de brochure over de Klachtencommissie Wonen Zuid.

U kunt deze ook opvragen bij het secretariaat van de klachtencommissie of de kantoren van Wonen Zuid.