Klachtenformulier

Download het klachtenformulier en vul het volledig in. Print en onderteken het en stuur het op naar de Klachtencommissie Wonen Zuid.

Klachtencommissie Wonen Zuid

Postbus 532

6040 AM Roermond

U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.