Wanneer kan ik een klacht indienen?

Klachten dienen altijd eerst bij Wonen Zuid gemeld te worden. Komt u er samen met Wonen Zuid niet uit dan kunt u uw klacht tot uiterlijk drie maanden nadat u de klacht bij Wonen Zuid heeft gemeld, indienen bij de Klachtencommissie Wonen Zuid. Klachten die ouder zijn dan deze drie maan­den worden niet in behandeling genomen.