Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen. Hiervoor dient u een formulier te gebruiken dat u kunt downloaden op deze site.

U kunt dit formulier ook bij het secretariaat van de klachtencommissie en bij de kantoren van Wonen Zuid krijgen.