Samenstelling klachtencommissie

De onafhankelijke Klachtencommissie Wonen Zuid bestaat uit drie leden:

  • een onafhankelijk voorzitter,
  • twee onafhankelijke leden, waarvan een namens de huurders en een namens Wonen Zuid.