Welke klachten kan ik indienen?

We kunnen natuurlijk nooit een compleet overzicht van mogelijke klachten opnemen. Om u toch een idee te geven hebben we een paar voorbeelden opgenomen. In het algemeen hebben klachten die bij de Klachtencommissie Wonen Zuid behandeld kunnen worden betrekking op:

  • het uitblijven van actie of het te traag ondernemen van actie door Wonen Zuid;
  • uitleg en uitvoering van het beleid van Wonen Zuid;
  • de kwaliteit van de door Wonen Zuid verstrekte informatie;
  • het niet nakomen van door Wonen Zuid gemaakte afspraken;
  • onenigheid over feitelijke gegevens;
  • gebrekkige inspraakmogelijkheden;
  • de dienstverlening van medewerkers van Wonen Zuid of van anderen die in opdracht van Wonen Zuid werken;
  • het niet nakomen van afspraken over samenwerking en overleg met bewonersgroepen.