Welke klachten kan ik niet indienen?

Er zijn ook een aantal klachten die u niet bij de Klachtencommissie Wonen Zuid kunt indienen. Bijvoorbeeld over de inhoud van het beleid van Wonen Zuid. Daarvoor moet u zich wenden tot de directie van Wonen Zuid. Wel kunt u een klacht bij de Klachten­commissie Wonen Zuid indienen als u van mening bent dat Wonen Zuid haar beleid niet zorgvuldig uitvoert.

Ook klachten over de huurverhoging kun­nen niet aan de Klachtencommissie Wonen Zuid worden voorgelegd. Met deze klachten kunt u terecht bij de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Tot slot kunnen ook zaken die al aan de rechter zijn voorgelegd niet meer door de Klachtencommissie Wonen Zuid behandeld worden.